Berichten

Duurzame tuin - DGS Tuinen

Duurzame tuin in Rotterdam

Opvang regenwater en hergebruik van materialen

Aanleg van een duurzame tuin in Rotterdam. Met hele eenvoudige ingrepen kun je zelf al heel veel doen.

Het enige dat gekocht moest worden was 12 m3. ophoogzand. Voor de rest zijn alle materialen die in de tuin verwerkt waren weer hergebruikt. Net na de enorme hoosbui in het weekend van 25 en 26 juni kreeg ik een foto van de opdrachtgever, via Whatsapp toegestuurd. Inderdaad de tuin staat onderwater op ongeveer ¾ kwart van de lengte. Een gek gezicht, mijn eigen tuin had trouwens ook te kampen met een forse hoeveelheid water.

Water opvang

Bij de voorbespreking van het werk hadden we al besloten het laagste punt van de tuin ook daadwerkelijk het laagste punt te laten zijn. De hele tuin ligt ten opzichte van het straatniveau al zo’n 80 cm. lager. Dat is al geen gemakkelijk uitgangspunt. Het grondwaterniveau in de tuin ligt op ongeveer 1 m. diepte. Net even dieper dan de vloer van de kelder.

Afschot

Het terras is met 20 cm. opgehoogd en vlak getrokken het heeft een afschot van 1 cm. per meter. Tussen voorste terras en het achterste terras lag al een piepklein vijvertje. Dat vijvertje heeft plaatsgemaakt voor een ‘vallei’. Dat wil zeggen het enigszins dieper liggende deel is nog dieper en groter gemaakt. De uitkomende grond hebben we gebruikt om de hoogteverschillen tussen verharding en terrasranden egaler en te maken zodat het talud meer geleidelijk verloopt.

Wadi

De kom die nu is ontstaan, hierboven vallei genoemd, is niet meer dan een laagte die bij veel regen vol kan lopen. Het water kan van de terrassen afstromen en zal zich verzamelen in deze kom. In de vakwereld spreken we van een wadi. Wadi’s zie je tegenwoordig ook in nieuwbouwwijken. Het zijn relatief ondiepe en wat bredere geulen die dienen als tijdelijke opslag of buffering van het regenwater.

Water vasthouden

Het is belangrijk dat we het regenwater langer vasthouden en bij voorkeur niet gelijk meer afvoeren naar het riool. Daarmee voorkom je overbelasting van het riool. Dat klinkt met de enorme regenval van de laatste tijd wat tegenstrijdig maar de logica erachter is wel te verklaren. Er zijn drie aspecten:

  1. Als je water direct afvoert belasten we het rioleringsstelsel met als gevolg dat deze bij waterpieken zal overlopen en het afval water zal lozen op het oppervlakte water.
  2. Omdat we zoveel verharding hebben en verhoudingsgewijs weinig groen of grond waar het water kan wegzakken ervaar je natuurlijk eerder wateroverlast.
  3. Bovendien als we mogelijkheden creëren waar het water kan wegzakken in de grond neemt het grondwater weliswaar toe maar zullen we ook minder snel last krijgen met uitdroging. Uitdroging of verdroging van de gronden komen we vooral tegen in de hoger gelegen grond in het midden van het land en het oosten.

Vallei

Terug naar de vallei in de tuin. Die gaan de bewoners beplanten met water suggererende soorten die bovendien een natuurlijk beeld oproepen denk aan soorten als: grassen, hosta’s en varens. Als ze zorgen dat het er heel natuurlijk en weelderig uitziet heb je er automatisch minder zorg aan. Een pol onkruid valt nu eenmaal minder op in een ruigere begroeiing dan in een tuin met strak aangeharkte randen. Het is maar wat je aanspreekt.

Duurzame tuin

Een duurzame tuin is een groot begrip en bovendien nog wat vaag ook. Wat is een specifiek aandachtspunt en kun je als apart punt aanpakken. Hieronder in het kort een aantal praktische tips om op een duurzame en milieuvriendelijke manier om te gaan met water in de tuin.

  • Koppel je regenpijp of wel de hemelwaterafvoer af en laat deze uitkomen in je vijver of wadi.
  • Creeer een laagte of andere plekken in de tuin waar het water naar toe kan stromen.
  • Speel in je tuin met hoogteverschillen zodat je drogere en meer natte delen in de tuin krijgt. Je kunt dan met verschillende planten en sferen werken zodat de tuin ook interessanter wordt voor flora en fauna.
  • Met zogenaamde grindkoffers kun je op eenvoudige wijze water snel de grond in laten zakken.
  • Zet een regenton in de tuin om water van je dak op te vangen.
  • Leg de verharding en terrassen op afschot zodat er geen water op blijft staan.
  • Vervang overbodige verharding door groen en planten. Deze nemen water op en geven water weer geleidelijk af door verdamping.

Lees ook:

Prieel als overkapping

A. Dominicus